Subscribe:

PENGINAPAN


PENGINAPAN & LOKASI PROGRAM
Akademi Kenegaraan, Biro Tatanegara
Jalan Bellamy, Kuala Lumpur

* Keutamaan diberikan kepada peserta luar Kuala Lumpur

MAKAN & MINUM
Disediakan oleh penganjur - 6 kali sehari