Subscribe:

HUBUNGIALAMAT PENGANJUR
Urus Setia PPMN III
Persatuan Penulis Nasional Malaysia (PENA)
JKR 961-7
Jalan Dewan Bahasa Dan Pustaka
50460 Kuala Lumpur


TELEFON/FAKS
03-2142 5824


EMEL
penulisnasional@gmail.com


URUS SETIA
Pengarah Program - Mohd Lutfi Ishak
lutfi_ishak@yahoo.com


Setiausaha Program - Rebecca Ilham
beckyilham@yahoo.com